poremecaji spavanja

Poremećaji spavanja i sna

Poremećaji spavanja

  • primarni poremećaji
  • poremećaj spavanja vezan uz duševne poremećaje
  • poremećaji izazvani lošim zdravstvenim stanjem
  • poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima

Primarni poremećaji spavanja dijele se na dizsomnije i parasomnije.

U dizsomnije spadaju:

  • primarna dizsomnija poremećaj koji se odražava na održavanje spavanja ili samih problema sa započinjanjem spavanja
  • primarna hipersomnija je poremećaj kojeg karakterizira prekomjerna pospanost
  • narkolepsija poremećaj kojeg karakteriziraju nekontrolirani napadi odmarajućeg sna, nakon napada spavanja pospanost se smanji no vraća se nekoliko sati kasnije
  • poremećaji vezani uz disanje, zbog isprekidanog disanja dovodi potpune nesanice ili prekomjerne pospanosti
  • poremećaj rasporeda spavanja posljedica je nesklada ili rada u noćnim smjenama a obilježje poremećaja je trajno ponavljanje isprekidanog spavanja

Parasomnija:
Noćne more
Strašni snovi koji bude spavača, sadržaj snova povezan je uz proganjanja, ozljeđivanje ili neki oblik javnog sramoćenja. Noćne more završavaju buđenjem i osjećajem straha od ponovnog snivanja

Noćni strahovi
Obilježja ovog poremećaja su epizode iznenadnih buđenja iz sna koja se ponavljaju, nakon buđena spavač se ničega ne sjeća

Mjesečarenje
Epizode motoričkog ponašanja koje se javljaju u prvoj trećini noći odnosno sna. Za vrijeme ovog poremećaja budnost je smanjena kao i odgovor na podražaje.

Poremećaji sna

Somnabulizam hodanje u snu
Čovjek koji ima somnabulizam poremećaj hoda spavajući u snu ali je sposoban raditi mehaničke pokrete poput govora i kretnji. Hodanje i pokreti nisu u svjesnoj kontroli spavača a nakon buđenja spavač se ničega ne sjeća. Po mišljenju psihologa hodanje u snu predstavlja razdvajanje ponašanja od svijesti kako bi se u snu rješili konflikti koji se javljaju u nesvjesnim slojevima uma čovjeka.

Ljuljanje u snu
Poremećaj sna koji pogađa i djecu i odrasle, ljuljanje u snu dodatno povećava stanje umjesto da ga ometa

Govor u snu
Predstavlja manji poremećaj u snu, govor spavača je nebulozan i besmislen

Noćni strah
Vezana je za mjesečarenje i predstavlja epizode velikog straha

Noćne more
Javljaju se u REM fazama sna, posebno nakon konzumacije pretjerane količine alkohola

Noćni grčevi – krampi
Bolni grčevi koji se javljaju u listovima tijekom sna, niti jedan lijek nije bio efikasan pri liječenju ovog problema

Similar Posts