Kako spavaju životinje

Kako spavaju životinje

Biljojedi spavaju manje nego zvijeri. Zvijeri, naime, za kratko vrijeme lova izgube silnu količinu energije ali obrok koji su osigurale dostatan je za ostatak dana, čak i nekoliko dana. Aktivnosti, osim hranjenja, variraju tijekom godine, no u prosjeku lav spava 14, a tigar 16 sati.

Najmanje spavaju žirafe – samo 2 sata na dan. Konj, magarac i slon spavaju po 3 sata.

Čimpanze spavaju između 9 i 10 sati.

Domaća mačka spava barem 12 sati.

Najviše spavaju neke vrste šišmiša, 20 sati na dan, i to naglavačke!!

Svi sisavci pokazuju neki oblik spavanja. Trajanje spavanja kao i odnos različitih stadija spavanja jako se razlikuju od vrste do vrste.

Neke su životinje u stanju gotovo ukinuti ili znatno smanjiti spavanje tijekom više tjedana u razdobljima brige za mlade ili za vrijeme velikih sezonskih migracija, a da to za njih nema posljedica.

Morski sisavci koji žive u vodi a samo izranjaju po zrak ”ne smiju” zapravo zaspati jer moraju disati – priroda je kod nekih od njih problem riješila tako da njima naizmjenice ”spava” lijeva pa desna hemisfera mozga, što je dokazano preciznim snimanjem moždane aktivnosti.

Tuljani, međutim, koji borave i na kopnu i u moru te znaju plutati na površini, spavaju i na kopnu i u tj. na vodi.

Similar Posts